O nás

  • Pavla Fendrichová

   Pěvecká lektorka

   Jedna z nejvyhledávanějších hlasových pedagožek a kouček současnosti pro své celostní vnímání a individuální přístup k hlasu s akcentem na jeho autenticitu. Od počátku své pedagogické praxe se úspěšně věnuje terapii hlasových poruch a pracuje s hlasem jako terapeutickým a seberozvojovým nástrojem. Ona sama svoji roli vnímá jako roli průvodkyně krajinami hlasu.

   V současnosti je pedagožkou pražské DAMU a spolupracuje s Dejvickým divadlem a Divadlem Minor. V minulosti vyučovala hlavní obor zpěv na pěveckém a muzikálovém oddělení Konzervatoře a VOŠ J. Ježka, působila také na PedF UK a Týnské škole.

   V její pedagogické činnosti je pro ni silným inspiračním zdrojem také její úspěšná sbormistrovská práce a vlastní pěvecká cesta aktivní zpěvačky.

   Další lidé

   Kateřina Housková

   Lektorka maskérských workshopů

   Josef Kačmarčík

   Vedoucí Hereckého studia

   Martina Kinská

   Lektorka tvůrčího psaní

   Dagmar Kopečková

   Lektorka herectví

   Blanka Popková

   Pěvecká lektorka

   Tereza Pušová

   Vedoucí Dětského divadelního souboru

  • Pavla Fendrichová

   Pěvecká lektorka

   Jedna z nejvyhledávanějších hlasových pedagožek a kouček současnosti pro své celostní vnímání a individuální přístup k hlasu s akcentem na jeho autenticitu. Od počátku své pedagogické praxe se úspěšně věnuje terapii hlasových poruch a pracuje s hlasem jako terapeutickým a seberozvojovým nástrojem. Ona sama svoji roli vnímá jako roli průvodkyně krajinami hlasu.

   V současnosti je pedagožkou pražské DAMU a spolupracuje s Dejvickým divadlem a Divadlem Minor. V minulosti vyučovala hlavní obor zpěv na pěveckém a muzikálovém oddělení Konzervatoře a VOŠ J. Ježka, působila také na PedF UK a Týnské škole.

   V její pedagogické činnosti je pro ni silným inspiračním zdrojem také její úspěšná sbormistrovská práce a vlastní pěvecká cesta aktivní zpěvačky.

   Další lidé

   Kateřina Housková

   Lektorka maskérských workshopů

   Josef Kačmarčík

   Vedoucí Hereckého studia

   Martina Kinská

   Lektorka tvůrčího psaní

   Dagmar Kopečková

   Lektorka herectví

   Blanka Popková

   Pěvecká lektorka

   Tereza Pušová

   Vedoucí Dětského divadelního souboru

  • Pavla Fendrichová

   Pěvecká lektorka

   Jedna z nejvyhledávanějších hlasových pedagožek a kouček současnosti pro své celostní vnímání a individuální přístup k hlasu s akcentem na jeho autenticitu. Od počátku své pedagogické praxe se úspěšně věnuje terapii hlasových poruch a pracuje s hlasem jako terapeutickým a seberozvojovým nástrojem. Ona sama svoji roli vnímá jako roli průvodkyně krajinami hlasu.

   V současnosti je pedagožkou pražské DAMU a spolupracuje s Dejvickým divadlem a Divadlem Minor. V minulosti vyučovala hlavní obor zpěv na pěveckém a muzikálovém oddělení Konzervatoře a VOŠ J. Ježka, působila také na PedF UK a Týnské škole.

   V její pedagogické činnosti je pro ni silným inspiračním zdrojem také její úspěšná sbormistrovská práce a vlastní pěvecká cesta aktivní zpěvačky.

   Další lidé

   Kateřina Housková

   Lektorka maskérských workshopů

   Josef Kačmarčík

   Vedoucí Hereckého studia

   Martina Kinská

   Lektorka tvůrčího psaní

   Dagmar Kopečková

   Lektorka herectví

   Blanka Popková

   Pěvecká lektorka

   Tereza Pušová

   Vedoucí Dětského divadelního souboru