Pěvecký workshop

Pěvecký workshop pro začátečníky pod vedením uznávané hlasové lektorky Pavly Fendrichové.

Workshop
Délka: 8 hodin

Nejbližší termíny

Bude upřesněno.

Řekl vám někdo, že zrovna vy zpívat nemáte nebo neumíte? Myslíte si, že máte ošklivý hlas? Stává se vám, že hlas občas ztrácíte? Bolí vás někdy mluvení nebo zpěv? Chtěli byste zpívat svým dětem, ale bojíte se a nejde to? Pokud jste na některou z otázek odpověděli kladně, přihlaste se a pojďte udělat něco dobrého pro svůj hlas a tím i sami pro sebe.

Tento celodenní workshop je určen lidem bez předchozí pěvecké zkušenosti nebo úplným začátečníkům.

Co si odnesete?

Naučíte se jak o svůj hlas pečovat a zjistíte, co mu pomáhá a co naopak škodí. Dozvíte se, jak pracovat na oporách pro náš hlas. Vyzkoušíte si základy pěvecké techniky, abyste mohli svůj hlas ovládat. Prozkoumáte práci s dechem. Seznámíte se s cvičeními, které jsou dobré pro váš krk a bránici, a v Čechách zatím nejsou příliš známé. A hlavně si odnesete zkušenost, že zpívat můžete, a dotknete se úžasných účinků zpěvu!

Cena: 2 000 Kč  

BLIŽŠÍ INFORMACE

Natálie Šimůnková
mob.: +420 778 886 244
e-mail: simunkova@tvurcidum.cz

________________________________________________________________

Pavla Fendrichová je jedna z nejvyhledávanějších hlasových pedagožek a kouček současnosti pro své celostní vnímání a individuální přístup k hlasu s akcentem na jeho autenticitu. Od počátku své pedagogické praxe se úspěšně věnuje terapii hlasových poruch a pracuje s hlasem jako terapeutickým a seberozvojovým nástrojem. Ona sama svoji roli vnímá jako roli průvodkyně krajinami hlasu.

V současnosti je pedagožkou pražské DAMU a spolupracuje s Dejvickým divadlem a Divadlem Minor. V minulosti vyučovala hlavní obor zpěv na pěveckém a muzikálovém oddělení Konzervatoře a VOŠ J. Ježka, působila také na PedF UK a Týnské škole.

V její pedagogické činnosti je pro ni silným inspiračním zdrojem také její úspěšná sbormistrovská práce a vlastní pěvecká cesta aktivní zpěvačky.

Pěvecký workshop

Workshop
Délka: 8 hodin

Bude upřesněno.