Vyhlašujeme KONKURZ DO DIVADELNÍHO SOUBORU PRO DĚTI A TEENAGERY. Více informací se dozvíte v zářijovém programu.

Konkurz do divadelního souboru pro děti a teenagery

Dětský divadelní soubor a Teen soubor Švandova divadla doplňují své řady!

15:00
Sál Tvůrčího domu Dětský divadelní soubor

Nejbližší termíny

Zveme na konkurz všechny nadané a nadšené holky a kluky od 9 do 17 let, kteří mají chuť společně tvořit magický svět divadla, kde se dějí opravdové zázraky. 

Náš Dětský divadelní soubor pod vedením divadelní lektorky Terezy Pušové v první sezóně své existenece vytvořil dvě mimořádné inscenace - Další, prosím! a Otto. Druhá jmenovaná s velkým úspěchem prošla oblastním a regionálním kolem soutěžních přehlídek, a soubor tak dostal šanci prezentovat inscenaci na Dětské Scéně 2024 ve Svitavách, tedy přehlídce těch nejúspěšnějších dětských divadelních uskupení.

Nyní se navíc tento soubor, který je určen pro děti od 9 let, rozrůstá o skupinu pro teenagery od 13 do 17 let. V nové sezóně tak otevíráme dveře novým tvářím, a to hned ve dvou souborech - dětském a teen. Jedná se o pár exkluzivních míst pro děti, kteří doplní stávající soubor. 

Má vaše dcera nebo syn zájem stát se součástí této skvělé party?

Zašlete nám přihlášku a přijďte na konkurz!

Pro přihlášení nám pošlete jméno, věk, fotografii uchazeče a váš mobilní kontakt na e-mail produkce@tvurcidum.cz. V předmětu zprávy uveďte PŘIHLÁŠKA DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR. 

Konkurz se koná se ve dvou kolech. První z nich proběhne ve středu 11. 9. od 15:00 do 19:00 v sále Tvůrčího domu Elišky Peškové (Ulice Elišky Peškové 333/7, Praha 5, Smíchov). Druhé kolo, kam budou pozváni vybraní uchazeči, se bude konat v úterý 17. 9. od 16:00 do 19:00.

Co si mají děti na konkurz připravit?

  • písničku (zpaměti)
  • básničku (zpaměti)
  • hlasitý přednes úryvku z oblíbené knížky (možné přečtení nebo zpaměti)

Není se čeho bát. Komise nebude hodnotit pouze potenciální talent a herecké předpoklady dětí, ale také jejich chuť hrát si a spolupracovat. 

Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou těšit na spoustu zábavy, divadelní tvorbu formou originálních her a partu zapálených holek a kluků. Při každotýdenních setkáních obě skupiny vytvoří vlastní autorskou divadelní inscenace, kterou budou pravidelně reprízovat, a v níž děti ztvární řadu atraktivních rolí.

Těšíme se na bezprostřednost, nápaditost a nadšení vašich dětí a puberťáků!

Kdy budou probíhat lekce?

Hodinu a půl dlouhé lekce budou probíhat každé úterý v odpoledních hodinách dle časových možností členů souboru. Součástí každého pololetí bude i intenzivní soustředění před premiérou připravované inscenace.

Cena členství v souboru za první pololetí 2024/2025 je 3 500 Kč. V tomto období od září 2024 do konce ledna 2025 proběhne celkem 17 lekcí a jedno celodenní soustředění.  

________________________________________________________________

Tereza Pušová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor Dramatická výchova. Kromě vedení Dětského divadelního souboru ve Švandově divadle působí jako divadelní lektorka v divadle Minor, jako lektorka vzdělávacích workshopů v Knihovně Václava Havla a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. 

Konkurz do divadelního souboru pro děti a teenagery

Sál Tvůrčího domu Dětský divadelní soubor