Konkurz do Dětského divadelního souboru

Dětský divadelní soubor Švandova divadla hledá malé talentované herce!

13:00
Sál tvůrčího domu Dětský divadelní soubor

Nejbližší termíny

Zveme na konkurz všechny nadané a nadšené děti od 9 do 15 let, které mají chuť společně tvořit kouzelný svět divadla, kde se dějí opravdové zázraky. Konkurz se koná v neděli 24. září od 13:00 do 20:00 v sále Tvůrčího domu Elišky Peškové (Ulice Elišky Peškové 333/7, Praha 5, Smíchov), což je nový prostor, který Švandovo divadlo připravilo spolu s MČ Praha 5 na míru svých vzdělávacích aktivit a workshopů. 

Chce se vaše dítě přihlásit?

Pošlete nám jeho jméno, věk, fotografii a váš mobilní kontakt na e-mail zackova@tvurcidum.cz. V předmětu zprávy uveďte PŘIHLÁŠKA DĚTSKÝ DIVADELNÍ SOUBOR. 

Co si mají děti na konkurz připravit?

  • písničku (zpaměti)
  • básničku (zpaměti)
  • hlasitý přednes úryvku z oblíbené knížky (možné přečtení nebo zpaměti)

Není se čeho bát. Komise nebude hodnotit pouze potenciální talent a herecké předpoklady dětí, ale také jejich chuť hrát si a spolupracovat. 

Pro neutuchající zájem prodlužujeme
příjem přihlášek do 14. září do 15:00.

Děti, které konkurzem úspěšně projdou, se mohou těšit na spoustu zábavy, divadelní tvorbu formou originálních her a partu zapálených holek a kluků pod vedením zkušené divadelní lektorky Terezy Pušové, která nezkazí žádnou legraci. Při každotýdenních setkáních vznikne autorská divadelní inscenace, kterou bude soubor pravidelně reprízovat, a v níž děti ztvární řadu atraktivních rolí.

Součástí výuky v zimním pololetí 2023/2024 bude průprava v oblastech:

  • herectví
  • hlasové výchovy
  • jevištního pohybu
  • improvizace
  • zpěvu 

Dvouhodinové lekce budou probíhat každé úterý a součástí každého pololetí bude i intenzivní soustředění před premiérou připravované inscenace. Cena za toto pololetí je 4.000 Kč. 

Těšíme se na bezprostřednost, nápaditost a nadšení vašich dětí!

________________________________________________________________

Tereza Pušová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor Dramatická výchova. Kromě vedení Dětského divadelního souboru ve Švandově divadle působí jako divadelní lektorka v divadle Minor, jako lektorka vzdělávacích workshopů v Knihovně Václava Havla a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. 

Konkurz do Dětského divadelního souboru

Sál tvůrčího domu Dětský divadelní soubor