Dětský divadelní soubor Švandovo divadla

Divadelní soubor pro nadšené a talentované děti od 9 do 15 let

16:30
Sál tvůrčího domu Dětský divadelní soubor
Délka: 2 hodiny

Nejbližší termíny

3. 10. 16:30
út
Zahajovací lekce
Pro přihlášené účastníky

Dětský divadelní soubor se schází jednu týdně a během svých dvouhodinových lekcí s profesionální lektorkou Terezou Pušovou rozvíjí tvořivost, spolupráci, soustředění, komunikaci, koordinaci mysli i těla, hlas i pohyb, skupinové cítění, vnímání rytmu, představivost, talent…, ale především objevuje radost z dramatické hry.

V průběhu celého roku zkoumá nejen, co všechno obnáší společné práce na jevištním tvaru, ale také prostřednictvím divadelních prostředků, zábavných her a originálních cvičení rozvíjí dovednosti, které každému členovi usnadní cestu životem. A to i když si později nevybere cestu divadla. 

Cena za pololetí: 4000 Kč

Chcete se stát členy souboru?

Zúčastněte se konkurzu, který proběhne v neděli 24. září! Více informací o konkurzu a možnostech přihlášení najdete zde.

________________________________________________________________

Tereza Pušová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy a Divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor Dramatická výchova. Kromě vedení Dětského divadelního souboru ve Švandově divadle působí jako divadelní lektorka v divadle Minor, jako lektorka vzdělávacích workshopů v Knihovně Václava Havla a každoročně připravuje inscenaci s dětmi a mládeží na festivalu Letní Letná. 

 

Dětský divadelní soubor Švandovo divadla

Sál tvůrčího domu Dětský divadelní soubor
Délka: 2 hodiny
3. 10. 16:30
út
Zahajovací lekce
Pro přihlášené účastníky